Språk

80 120 GK2 Arkitektur- og designhistorie 1

Forkunnskapskrav

Obligatorisk for 2. semester arkitektur og design

Emneinnhold

Kurset gir en innføring i arkitektur-, design- og kunsthistorie fra førhistorisk tid fram til ca 1850

Forventet læringsutbytte

Kurset gir studentene oversikt over hovedverker, tendenser og perioder i arkitektur-, design- og kunsthistorien. Studentene skal kunne gjenkjenne verk og produkter fra ulike perioder, og analysere arkitekturverk og designprodukter med hensyn på bruk. konstruksjon, materialer og historisk kontekst

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjoner og gjennomganger