Språk

80 307 Rethinking the Architecture Board

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Dette er et kurs i frihåndstegning der vi bruker arkitekturplansjen som utgangspunkt: i den møtes todimensjonale og formale aspekter fra tegning med arkitektoniske problemstillinger og formidlingen av disse. I arkitektkonkurranser og i utstillingspresentasjoner av eksisterende bygninger spiller plansjen en vesentlig rolle i kommuniseringen av idé og realitet. I dette fordypningskurset tar vi et dypdykk ned i eksisterende visuelt materiale og ser på forskjellige tilnærminger til arkitekturplansjen. Vi studerer plansjen som helhet og går også inn i elementene den består av (bilder spesielt). Målet er å avdekke ulike strategier og teknikker innenfor dette formatet, å utvikle tegneteknikker som uttrykker arkitektoniske ideer samt å få kjennskap til visuelle analyseverktøy.

Nærlesninger av arkitekturplansjen vil skje gjennom et sett av ulike tilnærminger, først og fremst gjennom praktisk arbeid – frihåndstegning. Hva skjer når hyperrealistiske rendringer studeres gjennom blyanttegning? Hvordan endrer meningen seg når samme motiv uttrykkes gjennom ulike tegneteknikker? Hva slags meningsinnhold har ulike materialer, og hvilken betydning har format og komposisjon? Hvordan forstår vi bygninger gjennom fotografier, og hvordan kan fotografier fungere som forelegg for bildeproduksjon?

Kurset har en praktisk tilnærming, og frihåndstegning, diskusjoner og presentasjoner blir viktige bestanddeler av undervisningen. Kurset gir også introduksjoner til relevante kunstnerskap, som blant annet diskuterer representasjon av arkitektur og fotografi som forelegg for bildeproduksjon.

Forventet læringsutbytte

Ved gjennomført studium skal studenten:
- ha styrket sine kunnskaper om arkitekturrepresentasjon.
- ha kjennskap til og erfaring med bildeanalyse.
- ha utviklet sine ferdigheter i å tegne på frihånd.
- ha utviklet seg i å beskrive og diskutere egne og andres arbeider/prosess.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Kursdagenes innhold spenner fra praktisk arbeid med tegning til forelesninger, atelierbesøk, film, diskusjoner, studentpresentasjoner og arbeid med egendefinert prosjekt.

Emneansvarlig

Ingrid Lønningdal