fbpx Deloppgave 1 | Opptaksprøve 2 (2021) | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Deloppgave 1 | Opptaksprøve 2 (2021)

AHO Opptaksprøve 2, Deloppgave 1 (2021)

Deloppgave 1 | Opptaksprøve 2 (2021)


Deloppgave 1 er lik for alle studieretninger. Dersom du har søkt flere forskjellige studieretninger på AHO, må du levere deloppgave 1 flere ganger. Du velger selv om du sender de samme filene, eller lager nye for hvert studium.

Vi anbefaler at du gjør ferdig deloppgave 1 i forkant, så du har tid til å gjennomføre deloppgave 2 på selve prøvedagen. Under finner du oppgaveteksten til deloppgave 1.
 
 

DELOPPGAVE 1: TRE EGNE ARBEIDER

Når man jobber som designer, arkitekt, eller landskapsarkitekt er det viktig å sette seg inn i andre menneskers livssituasjon og behov, for å kunne designe nye løsninger, objekter, byer, bygg eller landskap. Et bredt interessefelt og samfunnsengasjement er derfor viktig i utdannelsen.

I deloppgave 1 vil vi at du sender inn tre bilder. De tre bildene skal vise oss erfaring, kunnskap og ferdigheter som du kan bidra med som student på AHO. Merk at oppgaven er helt åpen og at erfaring fra andre utdanninger, reiser, jobberfaring og bilder av noe du har laget er like relevante i besvarelsen. Du skal så langt det lar seg gjøre fremstille materialet anonymt.  

I tillegg til de tre bildene skal du skrive en tekst på maks. 150 ord. I denne forklarer du hvorfor du har valgt å vise oss akkurat disse tre bildene, og hva som er din motivasjon for å søke på AHO.
 

Innlevering
De tre bildene skal plasseres på hver sin side i samme PDF-fil, i liggende format. På fjerde og siste side skal du skrive inn teksten på 150 ord. Du kan velge selv om det skal være A3- eller A4-format på arkene. Format for innlevering av tekst og bilder er PDF.

Vi anbefaler at filen for deloppgave 1 ikke er større enn 60 MB. Dette for at opplastingen skal gå raskere, men også for å være sikker på at juryen får lastet ned filen.

Navnet på filen må være:
«[ditt søkernummer] Deloppgave 1»


Lykke til! Ta kontakt med oss på opptak@aho.no om du har noen spørsmål. 
 
Leveres sammen med deloppgave 2 på prøvedagen.

Se datoer for prøvedagene

Deloppgave 2