fbpx Deloppgave 2: Design | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Deloppgave 2: Design

AHO Opptaksprøve 2 (2021), Deloppgave 2 for design

Deloppgave 2: Design

Du har 10 timer på å gjennomføre og levere inn opptaksprøven, og skal levere både deloppgave 1 og deloppgave 2 innen kl.19:00 samme kveld. Du disponerer tiden på deloppgavene selv.
 

DELOPPGAVE 2

Last ned oppgaveteksten til deloppgave 2 her.
 

Vi anbefaler at du gjør ferdig deloppgave 1 i forkant, så du har tid til å gjennomføre deloppgave 2 på selve prøvedagen. Under finner du informasjon om hvordan du kan forberede deg til deloppgave 2 for design.

Materialer og verktøy
Den ene oppgaven i deloppgave 2 er å bygge en modell. Til dette må du ha følgende materialer og verktøy tilgjengelig på prøvedagen:
 
  • Datamaskin med internettilgang
  • Digitalt kamera eller kameratelefon
  • Papir, papp eller annet bøy- og brettbart modellmateriale
  • Papirlim, superlim og tape
  • Kutteverktøy som tapetkniv eller saks
  • Skjærematte/tykk papplate til å skjære på.

Til resten av deloppgave 2 kan du bruke valgfri teknikk. Til dette kan det være lurt å ha:
 
  • Diverse tegneutstyr og/eller digitale redskap til å tegne skisser eller illustrasjoner.
  • Verktøy tilpasset til det du ønsker å arbeide med – om du ønsker å jobbe for hånd eller digitalt.

Innlevering
Erfaringsmessig kan det være stort press på systemet rett før innleveringsfristen, så sørg for å levere i god tid. Du har 10 timer på å gjennomføre og levere inn opptaksprøven, og vi anbefaler å sette av ca 1 time til å sjekke at format, navn og søkernummer stemmer, samt selve opplastingen. Innleveringsportalen vil bli linket til i oppgaveteksten på hjemmesiden.

Link til innleveringsportalen


Lykke til! Ta kontakt med oss på opptak@aho.no om du har noen spørsmål.
Leveres sammen med deloppgave 1 i innleveringsportalen søndag 20. juni, innen kl.19:00.

Deloppgave 1

Innleveringsportal