Språk

Torsdag, april 4, 2019

14:00 to 15:45

Galleri AHO: "Sneprosjekt '67" (16mm film)

Nylig oppdaget film fra 1967! Vises for første gang på X antall år... Restaurert og digitalisert mars 2019.