Språk

Fredag, august 16, 2019

10:00 to 16:00

Studiestart for førsteårsstudenter: program

Mandag 12. august         
13:00

Immatrikulering 2019

Vi feirer våre nye studenter i en seremoni der de får overrakt immatrikuleringsbevis.    PROGRAM