Språk

Torsdag, oktober 17, 2019

09:00 to 12:30

Utdeling av Oslo bys arkitekturpris 2019

Forelesninger fra morgenen av, med hovedfokus på klima og miljø i anledning miljøhovedstadsåret. elve prisutdelingen skjer presis kl. 12:00.
14:00

AHO Gjesteforelesning: Jon Lott

Jon Lott,  PARA office for architecture, New York City & Cambridge/Massachusetts Title of the lecture: ANOTHER ARCHITECTURE