Lørdag, januar 11, 2020

12:00 to 15:00

Mottak/fadderuke for nye internasjonale studenter

10th January: 10.00 – 11.30:  Information meeting in Group Room 3.
12:00 to 18:00

AHO WORKS DIPLOMA EXHIBITION - JAN. 2020

AHO WORKS DIPLOMA EXHIBITION viser diplomarbeider innen arkitektur, design og landskapsarkitektur. Utstillingen er åpen for alle. Velkommen! ÅPNINGSTID 12:00 - 18:00 begge dager