Mandag, februar 3, 2020

17:00

Panelsamtale – Byutvkling gjennom gjenbruk

Gjenbruk av eksisterende bygninger har blitt en viktig del av samtidens grønne byutvikling. Samfunnet trenger å optimalisere de ressursene som allerede finnes for å bli mer bærekraftig.