fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Onsdag, juni 2, 2021

12:00 to 16:00

Warburg-modeller på Blaker

Arkitektur, interiører og teknologiske systemer var av avgjørende betydning for miljøet rundt kunsthistorikeren Aby Warburg (1866–1929) og hans enorme boksamling.