fbpx | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Onsdag, november 22, 2023

00:00

"Bor ikke Gud her lenger?" Nordisk konferanse om utvidet og ny bruk av kirkebygg

Denne konferansen reiser aktuelle spørsmål om kirkebyggenes fremtid i en tid hvor flere kirker får utvidet og annerledes bruk.