Språk

Immatrikulering

Vi feirer våre nye studenter i en seremoni der de får overrakt immatrikuleringsbevis. På programmet står taler og musikkinnslag, etterfulgt av enkel bevertning i Galleriet
0
Program:

Dato: 18 august, 2017
Tid: 13:00