Språk

Eksamensplan januar 2018

Eksamensplan januar 2018

EKSAMENSPLAN:
Onsdag 3. januar Kl. 09.00-14.00: 80 131 GK3 Arkitekturhistorie 2
Torsdag 4. januar Kl. 09.00-13.00: 60 151 GK5 By – og byplanhistorie
Fredag 5. januar Kl. 09.00-14.00: 80 112 GK1 Ex. Phil
 
STUDENTWEB:
Vi ber deg gå inn på StudentWeb og kontrollere at du er satt opp på korrekt eksamen.
ALLE deler av grunnundervisningen må være bestått før det gis anledning til å gå over i masterundervisningen.
 
TREKKFRIST:
Trekkfristen er 14 dager før den aktuelle eksamenen.  Overholdes trekkfristen, blir det ikke regnet som et forsøk til eksamen. 
 
TILRETTELEGGING:
Dersom du har behov for tilrettelegging ved eksamen ta kontakt med din studierådgiver så snart som mulig, og senest 3 uker før eksamen.
 
KANDIDATNUMMER:
Kandidatnummer blir tildelt ved eksamensstart på eksamensdagen. Husk å ta med legitimasjon.
 
REGELVERK:
Se AHOs masterforskrift for ytterligere informasjon.
 
SPØRSMÅL:
Har du spørsmål rundt eksamen, ta kontakt med studierådgiver snarest:
Studierådgiver for design: Tove Carlsen Tove.Carlsen@adm.aho.no
Studierådgiver for arkitektur: Elisabeth Mari Havig ElisabethMari.Havig@adm.aho.no
 
VEDLEGG:
Eksamensplan.