Språk

Kursregistrering er åpen

Kursregistrering er åpen

 
Kursregistrering for vårsemesteret 2018 er åpen i Studentweb. Studentweb stenger for oppmelding til masterkurs tirsdag 21. november kl. 12.00.
 
Alle kurs og kursbeskrivelser kan finnes på AHOs studieplan (https://aho.no/no/studieprogram)  
Arkitektur/Landskapsarkitektur/urbanisme = https://aho.no/no/studiemodell/valgbarekurs-ark
Design = https://aho.no/no/studiemodell/valgbarekurs-des
 
(Kurspresentasjonen ble filmet og kan ses her)
 
Oppmeldingen skjer gjennom Studentweb
  •  Skal du søke studiokurs og fordypningskurs, følg linken som dukker opp på forsiden av Studentweb. Dere blir ledet inn til der hvor kurs prioriteres. Dere prioriterer kurs for VÅR 2018 i semesterfanen HØST 2017. Vær oppmerksom på dette.
  •  For de som skal velge diplom eller pre-diplom, klikk «studier» og «utdanningsplan» og legg til kursene i semesteret kalt «vår 2018»
 
Har du spørsmål om kursvalg eller opplever du problemer med å prioritere kurs, gi beskjed til studieadministrasjonen.  
Grunnundervisningen
Kursene du skal ta i grunnundervisningen er allerede lagt inn i utdanningsplanen din eller vil bli det innen semesterregistreringen åpner. Sjekk at det er korrekt kurs i korrekt semester. Når semesterregistreringen åpner etter at kursopptaket er ferdig, så er det ditt ansvar å huske på å melde deg til undervisning og eksamen før kurset starter til våren.
 
Masternivå
Master i arkitektur
Masterstudenter skal registrere tre kurs i prioritert rekkefølge (prioritet 1, 2 og 3). Dette gjelder både studiokurs (24 sp) og fordypningskurs (6 sp).
 
Husk å sjekke at prioritetene dine er lagret før du logger ut. Det er ditt ansvar å påse at prioriteringen er lagret og at alt er på plass i Studentweb før fristen er ute. Har du problemer, kontakt studieadministrasjonen.
 
Kursinformasjon:  
Master i Landskapsarkitektur
Studenter på Master i Landskapsarkitektur i sitt andre semester har obligatorisk studio og fordypningskurs. Dette skal allerede ligge i planen deres under «Vår 2018». Studenter i sitt fjerde semester velger diplom
 
Studenter på master i landskapsarkitektur i Tromsø vil få sine obligatoriske fag lagt til planen så fort det er avklart.
 
Master i design (2 og 5 år)
Studenter i masterprogrammet i design prioriterer studio og fordypningskurs som beskrevet ovenfor. Studenter tatt opp til den 2 årige graden i design vil bare bli tatt opp til studiokurs de er kvalifisert for da de ble tatt opp til programmet.
 
Diplom / Pre-diplom
Pre-diplom (6 sp) er obligatorisk fordypningskurs siste semester før diplom/masteroppgave. Husk å legge til pre-diplom i planen om du skal ta det til våren (om det ikke ligger der allerede). Dersom du skal ta pre-diplom, skal du ikke prioritere fordypningskurs.
 
Skal du ta diplom vår 2018 må du legge til emnet i din utdanningsplan under semester «vår 2018» i Studentweb.
 
Tildeling av plasser på kurs
Kursplasser fordeles etter ansiennitet og krav satt i studieplanen. AHO har også mulighet for å tildele plass der særskilte omstendigheter gjør dette nødvendig. Ved plassmangel på kurs vil du som går fra grunnundervisning til masterundervisning dessuten bli rangert på karakterer fra grunnundervisningen.
 
Viktig info: Ansienniteten beregnes ut ifra oppnådde studiepoeng til og med vår 2017 registrert i Studentweb. Vi ber alle studenter sjekke sin egen Studentweb for å se at alle studiepoenggivende resultater tatt ved AHO er registrert. Er det resultater som ikke er registrerte (som utvekslingsopphold/ex phil) husk å søke innpassing hos studieadministrasjonen før 21. november, slik at det ikke går ut over ansienniteten din. Det er ditt ansvar å sjekke at eventuelle karakterutskrifter eller annen dokumentasjon er levert inn til studieadministrasjonen.
 
Kursopptaket vil du finne i Studentweb. Det vil forhåpentligvis være klart til 1. desember. Det vil bli sendt ut e-post når kursopptaket er klart. Vi bruker kun din tildelte epost-adresse ved AHO til dette.
 
Har du ikke registrert deg innen fristen 21. november vil du kun få plass der det er ledig kapasitet.
 
Semesterregistreringen for vår 2018 vil være åpen etter at kursopptaket er offentliggjort.