Språk

Nøkkeldatoer våren 2018

Nøkkeldatoer våren 2018

3-5. jan: Eksamen
8. jan: Semesterstart /Diplomstart
8-12. jan: Diplomgjennomganger
13-14. jan: Diplomutstilling
15. jan: Kursstart
19. jan: Diplomseremoni
22-26 jan: Verkstedkurs nye masterstudenter
30. jan: Start fordypningskurs

20. februar: Eksamen, kontinuasjon

5-11. mars: Ekskursjonsuke

26. mars-2. april: Påske
5. apr: Kurspresentasjon
23-29. apr: Fordypningskursuke

14. mai:  Diplominnlevering
25.mai: Siste kursdag
28. mai-1. juni: Diplomgjennomganger

2. juni - : AHO Works utstilling
7. juni:  AHO Works prisutdeling
8. juni:  Diplomseremoni
9. juni - : Diplomutstilling
11, 12 og 13 juni: Eksamen
16-17. juni: Opptaksprøver