Språk

Ny masterforskrift ved AHO

Ny masterforskrift ved AHO

Forskriften gjelder studentenes rettigheter og plikter i forbindelse med opptak, studier og eksamen ved AHO