fbpx FAQ - Digitalt studentbevis | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

FAQ - Digitalt studentbevis

FAQ - Digitalt studentbevis

Hvordan logger jeg på appen?
Du logger på med det samme brukernavnet (sxxxxxx) og passordet som du bruker på andre AHO-systemer (Mail, Feide, datamaskiner osv.).

Når kan jeg ta i bruk appen?
Så fort du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg i StudentWeb kan du ta i bruk appen. Det kan ta 3-5 dager fra du har betalt semesteravgiften til den blir registrert hos oss.

Trenger jeg fortsatt studiekort (adgangskort)?
Ja, du trenger det blant annet for å låne bøker på biblioteket, printere, verksted og som adgangskort AHO bygninger. Du må ha med deg studentkortet når du oppholder deg på AHOs område.
Hvordan beviser jeg at jeg har rett på studentbillett hos NSB eller Ruter?
Ved eventuell billettkontroll viser du frem gyldig billett, Studentbevisappen og gyldig bildelegitimasjon. Studentbevisappen viser at du er aktiv student ved AHO.

Hvorfor vises ikke bilde av meg i appen?
AHO har ulike systemer for semesterregistrering og adgangskort. Derfor finnes ikke bilde av studentene i appen foreløpig. Vi jobber med en løsning for å overføre bilder fra kortdatabasen (der hvor studentkortene registreres) til studentdatabasen FS (der hvor semesterregistreringen skjer). Vi vil gi informasjon om vi får til en slik løsning. 

Er Studentbevis-appen likevel gyldig når den ikke viser bilde av meg?
Ja, men du må legitimere deg med annen gyldig legitimasjon. Appen bekrefter at du er aktiv student.

Jeg får feilmelding. Hva betyr dette?
Ved feilmelding, send en e-post til studieinfo@aho.no

Hvordan kan jeg bestille semesterkvittering på papir?
Kontakt studieinfo@aho.no. Du kan hente semesterkvitteringen på papir i resepsjonen i studieadministrasjonen etter den er blitt bestilt. 

Hva slags informasjon henter appen om meg?
Appen henter følgende informasjon: navn, fødselsdato, studentnummer, institusjon og om du er aktiv student (betalt semesteravgift og semesterregistrert deg).

Hvor blir denne informasjonen lagret?
Informasjonen blir lagret i appen på telefonen din.

Hvor lenge er studentbeviset gyldig?
Semesterregistrering og betalt avgift er gyldig til 31. januar i høstsemesteret og 31. august i vårsemesteret.

Jeg trenger hjelp. Hvem kan jeg kontakte?
Send en epost til studieinfo@aho.no hvis du trenger hjelp i forbindelse med appen.

Hva er Feide?

Hva er FS?
FS - Felles studentsystem - er AHOs database for studentinformasjon. Her henter appen ut nødvendig informasjon om deg.

Vilkår for bruk av studentbevis
Appen vil vise informasjon om navn, studiested, og om du har betalt og semesterregistrert deg. Appen fungerer som studentbevis hos samskipnader og kollektivselskaper i Bergen og Oslo. Andre aktører kan nekte å forholde seg til appen som studentbevis. Hvis appen ikke viser bilde av deg, må du ta med annen gyldig legitimasjon med bilde.

Ved første gangs bruk må appen være koblet til internett for å laste ned informasjon. Informasjonen blir lagret lokalt på telefonen og du trenger ikke være online for å bruke appen.

Skulle telefonen gå tom for strøm eller av andre grunner ikke fungere, må du bevise studentstatus med semesterkvittering og gyldig legitimasjon.

AHO tar ikke ansvar for bøter, misbruk og lignende.

Se sidene til felles studentsystem for mer informasjon.