fbpx Utveksling | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Utveksling

Utveksling

Etter tre års fullførte grunnstudier kan AHO-studenter søke om utveksling til andre læresteder.

Studenter ved master i landskapsarkitektur kan kun utveksle i tredje semester. 

Du har valget mellom å søke på en av plassene innenfor AHOs avtalenett, eller søke deg til en annen institusjon uten en slik avtale. Avhengig av hvilken løsning man velger, gjelder ulike rutiner og regler.

Først må du finne ut hvor du har lyst til å reise, og det anbefales at du begynner planleggingen en stund i forveien. Snakk med medstudenter eller fagpersoner, ta kontakt med internasjonale studenter ved AHO eller søk på internett for å finne ut mer om hvor du har lyst til å dra.

Ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen.

Utveksling gjennom AHOs avtalenett

AHO har rundt 50 operative utvekslingsavtaler. Les mer om muligheter, søknadsprosedyrer og stipender.

Utveksling utenfor AHOs avtalenett

Finn en skole utenfor AHOs avtalenett.

Finansiering

Stipender og støtte til delstudier i utlandet.

Generell informasjon

Nyttige tips og lenker til planlegging av utveksling

 

Relevante lenker

Søk utveksling gjennom AHOs avtalenett

FRISTER:
1. februar (høstsemesteret/hele studieåret)
15. september (vårsemesteret).

Søknadsskjema høst 2018 og vår 2019