fbpx Forskning ved AHO | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte undersøkelsen. ​​

Språk

Forskning ved AHO

Forskning ved AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har sterke fag- og forskningsmiljøer. Rangeringer nasjonalt og internasjonalt, publisering i velrennomerte fagtidsskrift, god ekstern finansiering og samfunnskontakt viser at de siste tiårenes satsing på forskning har vært vellykket.

Forskningen på AHO drives gjennom tre forskningssentre og spesifikke forskningsgrupper. Denne organiseringen skaper identitet og fokus for forskere med et bredt interessefelt som spenner fra byggeteknikk og materialbruk, landskapsarkitektur og urbanisme, arkitekturhistorie og -teori  til ulike former for designforskning innenfor produktdesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientert design. Både anvendt forskning og grunnforskning er styrket og forskerutdanningen er profesjonalisert gjennom vedvarende utvikling av ph.d.-programmet. På de fleste felt er internasjonalt forskningssamarbeid godt etablert, og AHO satser sterkt på å utvide samarbeidet med arbeids- og næringsliv gjennom forskning.