Språk

For AHO-studenter

Studentnyheter

 28. august kl. 08.30 – 10.00. gratis frokost.

Hva byr Rockekokkene på i dag?
Forskriften gjelder studentenes rettigheter og plikter i forbindelse med opptak, studier og eksamen ved AHO

Hvordan var det å starte i første klasse? Årets andreklassinger forteller.