Språk

Grunnkursportfolio

Grunnkursportfolio

Grunnkursportfolio gir skolen et helhetlig inntrykk av studentens nivå og progresjon gjennom grunnundervisningen.

Instituttene gir studenten en skriftlig tilbakemelding med vurdering av studentens portfolio for hele grunnundervisningen. Tilbakemeldingen skal være en veiledning for videre studier.

Tidligere førsteamanuensis ved AHO, Anne Mellbye, laget en veiledning til grunnkursportfolio som kan være til hjelp når du skal lage din portfolio.

Last ned Anne Mellbyes veiledning til portfolio.