Språk

Karakterutskrift og studiebekreftelse

Karakterutskrift og studiebekreftelse

Semesterkort

Vis frem semesterkort og legitimasjon for å få studentrabatt på kollektivtransport, trening i SiOs treningsanlegg o.l. 

Semesterkortet kan hentes i studieadministrasjonen i begynnelsen av hvert semester, men husk at du må først ha betalt semesteravgiften og registrert deg i Studentweb. Semesterkortet er gyldig en måned ut i neste semester.

Karakterutskrift

I noen tilfeller trenger du bekreftelse på dine studier i form av en karakterutskrift.

I Studentweb er en oversikt over hvilke kurs/emner du har bestått så langt i studiet. Denne kan skrives ut og brukes dersom anledningen er mindre formell.

Trenger du en formell, underskrevet og stemplet karakterutskrift kan du be om dette via studieinfo@aho.no eller ved å henvende deg til studieadministrasjonen. Spesifiser om du trenger norsk eller engelsk utskrift.

Annen bekreftelse

Dersom du trenger en ytterligere bekreftelse på at du har fått opptak til eller er student ved AHO, kontakt studieadministrasjonen. Spesifiser gjerne hvem vi skal adressere bekreftelsen til, og om den skal være på engelsk eller norsk. Normalt vil vi kunne gi deg en slik bekreftelse til neste dag.

Tidligere student ved AHO eller industridesign ved SHKS

Som uteksaminert er diplomet med medfølgende Diploma Supplement den formelle bekreftelsen på din utdannelse. Du kan ikke få en ny original av dette dokumentet, men vi kan skrive en bekreftelse på at diplomet er oppnådd og tidligere utsendt.

Henvend deg til studieinfo@aho.no, og husk å spesifisere type utdanning og hvilket år du ble uteksaminert. En slik bekreftelse medfører et gebyr på 200 kr.