Språk

Permisjon

Permisjon

Det gis anledning til maksimum ett års permisjon i løpet av studietiden. En student må ha fullført mer enn 30 studiepoeng av studieprogrammet for å søke om permisjon uten å grunngi søknaden. For studenter i grunnundervisningen vil det fortrinnsvis bli innvilget permisjon for et helt studieår.

Søknad om utvidet permisjon utover 1 år, kan innvilges dersom det foreligger dokumenterte særskilte behov eller tvingende grunner, som f.eks. sykdom, fødsel, omfattende omsorgsansvar, militær- eller siviltjeneste.

Studenten må godta at det kan bli gjort endringer i studieprogrammet i løpet av permisjonstiden, uten at AHO er forpliktet til å tilrettelegge videre studier iht. § 5-6 i Forskrift for masterstudiene ved AHO.

For å søke permisjon, sender du en søknad på epost til studieinfo@aho.no. Din søknad vil bli behandlet fortløpende.

Dersom du ikke tar studiepoeng, vil du ikke ha krav på støtte fra Lånekassen i permisjonsperioden. Avbryter du utdanningen din innenfor et semester du allerede har fått støtte til, vil dette også kunne få konsekvenser. For fødsels- og omsorgspermisjon gjelder egne regler.

Les mer på Lånekassens nettsider.