Språk

Persondata i studieprosjekt

Persondata i studieprosjekt

Skal du samle data om personer i forbindelse med ditt studieprosjekt? Dersom du på annen måte skal samle inn, registrere, behandle, eller lagre opplysninger om personer, må du fylle ut meldeskjema og sende det til Personvernombudet for forskning.

Gå til meldeskjema

Meldeplikten er lovpålagt jf. personopplysningsloven og prosedyren med melding til NSD er bestemt av institusjonsledelsen.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en person. Direkte personidentifiserbare opplysninger er navn, personnummer eller andre personlige kjennetegn. Indirekte personidentifiserbare opplysninger er bakgrunnsopplysninger som kan gjøre det mulig å spore opplysningene tilbake til en enkeltperson, for eksempel bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, nasjonalitet, diagnose, etc. Dersom du behandler slike opplysninger i ditt prosjekt, kan prosjektet være meldepliktig til personvernombudet. Meldeplikten foreligger selv om personopplysningene er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med personopplysningene.

Vil du vite mer, se brosjyre utarbeidet av Personvernombudet. 

Har du behov for mer informasjon ta gjerne kontakt med en av saksbehandlere ved Personvernombudet.