Språk

Sykemelding

Sykemelding

Ved sykdom har studenter rett til utsatt innlevering i kortere eller lengre perioder. Dette må dokumenteres med legeattest.

Legeattesten må presisere det prosentvise omfanget av fraværet, samt hvilket tidsrom den gjelder for.

Legeattesten skal leveres til studieadministrasjonen før innleverings- eller eksamensdato og senest 7 dager etter at sykdom er inntrådt. Blir du syk på eksamensdagen, kan legeattest leveres i ettertid, men den må gjelde eksamensdatoen.

For utsettelse av prosjektinnlevering må sykemeldingsgrunnlaget gå over 3 dager. Forfall til eksamen med legeattest gir rett til ny eksamen. Fravær uten slik bekreftelse vil føre til stryk. 

Blir du syk over lengre perioder, og ikke kan følge planlagt studieprogresjon kan du søke om omgjøring av lån til stipend i Lånekassen.

Les mer på Lånekassens nettsider.