fbpx For ansatte - InfoCorona | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

For ansatte - InfoCorona

For ansatte - InfoCorona

 
Koronatiltak på AHO for ansatte
 
  • Bli hjemme hvis du er syk.
  • Vask hender grundig og ofte.
  • Ta selvtest ved mistanke om korona smitte.
  • Hold AHO ryddig slik at daglig renhold kan gjennomføres.
  • Bruk munnbind der du ikke kan holde en avstand på 1 meter 
  • Hjemmekontor for alle som kan jobbe hjemme
  • Digital undervisning i januar 

    Siste InfoCorona-mail ble sendt ut fredag 14. januar: Les den her. 
Ta en selvtester på AHO


I samarbeid med SIO, deler nå AHO ut selvtester til våre studenter og ansatte som ønsker å teste seg. Testene er gratis, enkle å bruke, og kan hentes i resepsjonen på AHO.
 

Jeg er ikke i form, hva gjør jeg? 


Hvis du har symptomer på sykdom må du holde deg hjemme. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre kan du rådføre deg med lederen din. 
 

Hva skjer hvis en student ved AHO får påvist Covid-19?


Hvis en student får påvist Covid-19 skal han eller hun ta kontakt med sin underviser/kursansvarlig eller fagansvarlig på studieadministrasjonen Silje Nygaard. 

AHO vil i samarbeid med studenten gjøre en smittesporing, og skolen vil ta kontakt med de som har vært nærkontakt og som eventuelt bør teste seg. Deretter vil skolen sende ut en mail til alle studenter og ansatte om at det har blitt oppdaget smitte på campus. 

Du kan lese mer om karantenereglene på Helsedirektoratets nettsider

Se også AHOs Rutine for håndtering av smitte/mistanke om smitte som ligger i den grå boksen på denne siden.

 

Jeg har blitt smittet, hva må jeg gjøre?


Hvis du selv har fått påvist covid-19, si fra til din nærmeste personalleder eller fagansvarlig HR Kjersti Coward (454 50 100). De har instrukser for hvordan situasjonen skal håndteres videre. 
 

En av studentene mine har fått påvist korona, hva gjør jeg? 


Hvis en student tar kontakt med deg for å melde i fra om at de har fått påvist korona skal du melde dette videre til fagansvarlig på studieadministrasjonen Silje Nygaard (402 41 481). 

Hvis du ønsker mer informasjon om dette kan du lese Rutine for håndtering av smitte, som ligger i den grå boksen på denne siden.

 

Nærkontakt med smittet, hva gjør jeg?


Dersom du har vært i nærkontakt med en som ha fått påvist smitte av covid-19 kan du lese mer om karantenereglene på Helsedirektoratets nettsider.
 

Hvordan kan jeg få testet meg?

 

 

Jeg er i risikogruppen, hva gjør jeg?


AHO legger stor vekt på smittevern for å gjennomføre undervisning som planlagt, slik at alle skal få en trygg studiehverdag. Skolen vil tilbyr en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. 

Dersom du likevel ikke kan være på skolen på grunn av korona-situasjonen kan du kontakte lederen din for å få veiledning og søke om individuell tilrettelegging. 
 

Kan jeg reise til utlandet?


Studieturer
For vårsemesteret 2022 planlegger AHO ingen reiser i skolens regi. Dette er fordi det fortsatt er mye usikkerhet, og smittetallene kan fort skifte. 
 
Jobbreiser
UD anbefaler fortsatt at det ikke reises hvis det ikke er nødvendig. Hver enkelt må vurdere nødvendigheten av jobbreisen.

Hva er reglene for hjemmekontor og møter?


Fra onsdag 15 desember skal ansatte ved AHO primært ha hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig. Unntakene er ansatte som har arbeidsoppgaver som må ivaretas ved tilstedeværelse på AHO. Denne vurderingen skal tas sammen med nærmeste personalleder.
 

Hva er rettningslinjene for eventer ved AHO?


Arrangementer må alltid følge regjeringens rettningslinjer. Les dem på regjeringens nettsider. 

Det vil ikke være aktuelt å benytte AHOs lokaler for sosiale arrangement i perioden frem til jul. Dette gjelder både arrangementer for student og ansatte. Forbudet mot sosiale arrangement gjelder både på saler og fellesarealer og studentpub.
 

 

Spørsmål jeg ikke finner svaret på, hvor henvender jeg meg?


Om du har andre spørsmål enn de som besvares her kan du sende en e-post til infocorona@aho.no.  Vi anbefaler alle om å spørre kolleger og ledere, søke informasjon fra helsemyndigheten og om å holde seg oppdatert i nyhetskanaler.
 


På vegne av beredskapsgruppen:

Ta vare på deg selv – ta vare på hverandre!