fbpx Informasjon om situasjonen i Ukraina | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hjelp oss med å gjøre nettsiden bedre. Svar på denne korte undersøkelsen. ​​

Språk

Informasjon om situasjonen i Ukraina

Her samler vi relevant informasjon til studenter og ansatte ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om situasjonen i Ukraina. Siden oppdateres kontinuerlig. 

Oppdatert: 11. mars 2022

Solidaritetsmarkering

Tirsdag 15.3., klokken 12.00 inviterer AHO samtlige studenter og ansatte til en solidaritetsmarkering for å vise vår støtte til alle berørte av krigen i Ukraina. Markeringen vil finne sted på plassen utenfor hovedinngangen til AHO.
 
Rektor og leder av SAHO vil tale og det vil bli servert varm drikke.
 
Team student (bestående av studierådgiverne for arkitektur, design og landskapsarkitektur og rådgiver for internasjonale studenter) kommer til å stå på stand slik at de som trenger å ta en prat eller avtale en prat lett kan gjøre dette.
 
Vi ønsker alle velkommen.


Informasjon fra regjeringen

Konsekvenser av krigen i Ukraina for høyere utdannings og forskningssektoren

Med noen få unntak stilles alt bilateralt samarbeid mellom norske og russiske myndigheter i bero, og kun de kritiske delene av samarbeidet opprettholdes. Dette innebærer at Kunnskapsdepartementet (KD) suspenderer sin dialog med russiske myndigheter, og det samme gjelder KDs underliggende etater.

Regjeringen suspenderer den gjeldende norsk-russiske utdanningsavtalen inntil videre, og forskningsavtalen med Russland legges på is. Forskningsrådets fellesutlysning med Russland stoppes. I programmene INTPART og UTFORSK, som administreres av henholdsvis Norges forskningsråd og HK-dir, vil det ikke være mulig å søke om prosjekter med russiske partnere i denne utlysningsrunden. 

Regjeringen innfører ikke en akademisk boikott av Russland, men som hovedregel bør alle institusjonelle avtaler mellom norske og russiske institusjoner og institutter legges på is. Forsker-til-forsker-samarbeid bør videreføres såfremt institusjonene og instituttene anser det forsvarlig. Departementet overlater til sektoren å trekke grensene mellom institusjonelt samarbeid og forsker-til-forsker-samarbeid. 

Ukrainske, russiske og hviterussiske studenter og ansatte i høyere utdannings- og forskningssektoren skal alle ivaretas på best mulig måte, og KD ber om at institusjonene har stor oppmerksomhet på dette. KD tar sterk avstand fra alle former for hets og ber institusjonene ha særlig oppmerksomhet på dette. 

Regjeringen jobber med tiltak for ivaretakelse av studenter i Norge fra de berørte landene, blant annet med å sette opp et stipendprogram så snart som mulig. Dersom det oppstår helt prekære behov de nærmeste dagene, må det løses lokalt. 

KD ønsker videre at universitetene og høyskolene skal bidra og tilby studier til flyktninger som kan komme til Norge i tiden fremover og at ukrainske forskere og akademikere skal kunne få arbeid ved norske UH-institusjoner og er i dialog med sektoren om dette.


Informasjon til studenter 


Trenger du noen å snakke med? Slik kan du hjelpe

Nyttig lenker