Språk

Internside for studenter

Internside for studenter

På sidene Intern: For AHO-studenter publiseres viktige beskjeder, studentkonkurranser, jobbtilbud, privatoppdrag og annet underveis i semesteret. Du finner den i menyen øverst til høyre.

Her finner du også informasjon om din studiehverdag, diplom, utveksling, emneoversikt, beredeskap og påfylling av printkonto. I det hele tatt er dette en portal der du skal kunne finne frem til det meste av info.

I studiekalenderen ligger viktige datoer gjennom semesteret. Denne siden er for våre studenter. Det finnes en kalenderen på aho.no-forsiden med arrangementer ment for publikum.