INTERNT NYHETSBREV FOR AHO

AHO har et internt nyhetsbrev for ansatte og studenter. Dette lages hver måned. Her er en oversikt over de siste nyhetsbrevene. 

NYHETSBREV FOR NOVEMBER 2020

Samarbeid på tvers av skolen er et av hovedpunktene i strategien AHO 2025. Informasjon om saker det jobbes med i ledelsen, på instituttene, i administrasjonen og blant studentene er et viktig ledd i større forståelse mellom alle grupper i AHO-familien.