Adgang til AHO på mandag 16. Mars

(updated March 14th. 2020)
Adgang til AHO på mandag 16. Mars // Access to AHO Monday March 16th
- English in bold under each section
 
Vi organiserer adgangen slik:
Access will be organized by study programmes and alphabetically by surname
 
Hver gruppe deles i to:
Arkitekturstudenter med etternavn A-I henter personlige eiendeler 09:00 - 10:30
Arkitekturstudenter med etternavn K-Å henter personlige eiendeler 10:30 – 12:00
 
Each group is divided in two:
Architecture students with surnames from A – I can pick up personal belongings between 09:00 – 10:30
Architecture students with surnames from K – Å  can pick up personal belongings between 10:30 – 12:00

 
Designstudenter med etternavn A - I henter personlige eiendeler 12:00 – 13:00
Designstudenter med etternavn K - Å henter personlige eiendeler 13:00 – 14:00
 
Design students with surnames from A – I can pick up personal belongings between 12:00 – 13:00
Design students with surnames from K – Å can pick up personal belongings between 13:00 – 14:00

 
Landskap studenter med etternavn A - I henter personlige eiendeler 14:00 - 15:00
Landskapsstudenter med etternavn K Å henter personlige eiendeler 15:00 - 16:00
 
Landscape architecture students with surnames from A – I can pick up personal belongings between 14:00 – 15:00
Landscape architecture students with surnames from K – Å  can pick up personal belongings between 15:00 – 16:00

 
Studenter i Sørfløyen med etternavn fra A – I kan hente eiendelene sine mellom 14:00 – 15:00
Studenter med etternavn mellom K – Å kan hente eiendelene sine mellom 15:00 og 16:00
 
Students in the South Wing with surnames from A – I can pick up personal belongings between 14:00 (updated March 14th. 2020)– 15:00
Students in the South Wing with surnames from K – Å  can pick up personal belongings between 15:00 – 16:00

 
Vi åpner sidedøren ved verkstedet slik at dere studenter kan komme inn med kort. Hoveddøren vil være lukket.
Vi ber alle om å hente ut sine personlig eiendeler så raskt som mulig og benytte dører i 2 etasje for å gå ut. Døren i Sørflyen vi være åpen mellom 14:00 og 16:00.
 
The side door by the workshop will be opened  to enable students to enter with their access card. The main doors will be closed. Everyone is asked to pick up their belongings as rapidly as possible and to exit through the doors on the 1. Floor (2. Etasje) J. Access to the South Wing is open between 14:00 – 16:00
 
Som nevnt tidligere kommer vi raskt tilbake med informasjon om hvordan det videre undervisningsopplegget vil bli. Følg med på kurset hjemmeside på Moodle og på e-post for å holde deg oppdatert vedrørende videre undervisningsopplegg.
 
As communicated earlier AHO will send information on how future tutoring will be set up asap. Please check the course’s site on Moodle and your school e-mail to get updates on new learning resources and alternative teaching methods and technology.
 
Stay safe 
All the best
Program:

Dato: 16 mars, 2020
Tid: 09:00

Sted: AHO
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo