fbpx Åpen forelesning med Frederica Miller | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Åpen forelesning med Frederica Miller

En introduksjon til permakultur – en designmetode som skaper et positivt samspill mellom mennesker og natur.

Foredraget går på engelsk og vil vise praktiske eksempler på økologisk forsvarlige løsninger på hverdagslivet. Foredraget er på to økter på 45 minutter. 

”Permakultur er den bevisste bruken av økologiske prinsipper i formingen av bærekraftige menneskelige bosettinger.”  – David Holmgren

Om Frederica Miller
Frederica Miller, født 1955, er utdannet som arkitekt på AHO i 1984 og er i tillegg utdannet som permakulturdesigner. Permakultur er en helhetlig designmetode som skal skape bærekraftige menneskelige bosettinger. Hun har sin egen praksis som en del av Gaia arkitekter i Gaia-Oslo AS på Nesodden og arbeider med prosjekter som har som mål å få til praktiske bærekraftige løsninger. Hun har bygget opp en spesialkunnskap om økologisk forsvarlig bygging og planlegging gjennom de siste 40 år. 

Gjennom egen praksis har hun en allsidig erfaring som arkitekt med hovedvekt på boliger og boligområder, kulturnæringssenter, skole og barnehage, gårdsbruk og planarbeid. Arbeidet omfatter også gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygninger. Hun er svært opptatt av prosessarbeid og medvirkning, og var ansvarlig for en planprosess med en 5 dagers charette som endte med en reguleringsplan for Hausmania kulturhus i Oslo. Hun jobber nå med en økogrend ved Holmsbu og har jobbet som prosjektleder for utformingen av et nytt sentrum i Hurdal kommune sammen med Helen & Hard - en Urban Bærekraftig Landsby, hvor en plansmie var en viktig del av prosessen.
 
Frederica Miller har skrevet boka "Levende Hus", mange artikler og mindre informasjonshefter, som rapporten "10 økosamfunn på 10 år i Norge". Juli 2018 kom boken «Ecovillages around the world» som hun har redigert for Gaia Education, Global Ecovillage Network. Hun er mye brukt som kurs- og foredragsholder. I 2010 fikk hun Oslos Miljøpris. Hun bor på Nesodden hvor hun sammen med sin mann bygger opp et demonstrasjonssted for økologisk bygging og permakultur. På eiendommen dyrkes egen økologisk produsert mat, med en skogshage under etablering, høner mm.
 
Program:

Dato: 29 september, 2021
Tid: 13:00 - 15:00

Sted: Sverre Fehn (A2), AHO
Adresse: Maridalsveien 29