fbpx Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos 75-årsjubileum | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Foto fra 50-årsjubileumet til AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslos 75-årsjubileum

Gjennom høsten 2020 og våren 2021, har vi feiret 75-årsjubileet for skolens oppstart i 1945. Fredag 12. november runder vi det hele av, med en etterlengtet storslått feiring fra morgen til kveld! Dagen starter med en serie jubileumsforelesninger. Deretter blir det mottakelse i Oslo rådhus for en høytidelig markering (for ansatte og skolens eksterne nettverk), etterfulgt av etterfest på AHO.
 

Jubileumsforelesninger

Jubileumsforelesningene fra kl. 10.00 - 16.00 er åpnen for alle som ønsker å bli med å feire. Her skal vi besøke en rekke spennende temaer fra AHOs historie – fortalt gjennom tidligere og nåværende nøkkelpersoner ved AHO.

Forelesningene vil foregå i auditorium A2, og holdes på norsk. Det krever ingen påmelding for å delta. Møt derfor opp i god tid før forelesningene du ønsker å få med deg, så du er sikret en plass i publikum.

Hvis du befinner deg utenfor Oslo denne dagen, men likevel kunne tenke deg å se forelesningene, kan de strømmes live her.

Program
 
Kl. 10.00 - 10.05

Velkommen og introduksjon av jubileumsforelesningene
ved rektor Ole Gustavsen

Kl. 10.05 - 10.50

AHOs samlede historie
av Karl Otto Ellefsen
Tidligere rektor (2002-2014) samt professor ved Institutt for urbanisme og landskap.

Biografi

Kl. 10.50 - 11.10

Pause

Kl. 11.10 - 11.35

Prosessen med Maridalsveien 29
av Ola Stave
Tidligere direktør ved AHO (1996-2003).

Biografi


portrettbilde_ola-stave_bw.jpg
 

  • Født 1951
  • Siving bygg fra NTH i 1974
  • 1975-1983 og 1985 -1986 Statens teknologiske institutt – Sist som adm.dir. for 6 avdelinger med 100 ansatte
  • 1983-1984 Daglig leder BA Data – Informasjonskontor for EDB bygg og anlegg for NTNF
  • 1986-1989 Adm.dir. Byggsystematikk – datafirma for byggebransjen
  • 1989-1995 Forskningssjef Norges byggforskningsinstitutt
  • 1996-2003 Adm.dir. AHO
  • 2003-2015 Generalsekretær i UHR – Universitets og høgskolerådet
  • For tiden styreleder i 3 virksomheter og styremeldem i 2
  • Egen konsulentvirksomhet i ledelse og utvikling
Kl. 11.35 - 12.00

Utviklingen av arkitekturteorimiljøet ved AHO
av Thomas Thiis-Evensen
Dr.philos. og tidligere professor ved tidligere Institutt for arkitekturteori og historie ved AHO på 90- og 2000-tallet.

Biografi


Foto: Morten Krogvold

Thomas Thiis-Evensen ble ansatt som amanuensis ved AHO i 1972, som professor ved Lunds Universitet i 1989, og professor i Arkitekturteori- og historie ved AHO fra 1992-2013. Han doktorerte ved UiO med avhandlingen “Archetypes in Architecture” (1983).

Thiis-Evensen er en aktiv formidler av arkitektur, og har i en årrekke skrevet og foredratt i aviser, radio og TV. Han har forfattet og redigert flere bøker, sist ute var boken “Roma – Guide til syv vandringer”. Han er fagansvarlig for stiftelsen «Veiene fra Roma,» og har tatt imot arkitekter, politikere og næringsliv på studieturer til Roma og andre europeiske hovedsteder.
Av andre oppdrag han har stått ansvarlig for, er premissene for arkitekturen for OL i Lillehammer, estetisk plan for Oslo gjennomført i regi av Hovedstadsaksjonen til hundreårsmarkeringen i 2005. I tillegg til å være rådgiver for Kongeparet i forbindelse med restaureringen av deres eiendommer, deriblant Slottet. Sist har han stått for designen av den overdekkede slalåmhallen «Snø» på Lørenskog som åpnet i 2020.
Thomas Thiis-Evensen har mottatt Fritt Ords honnør, Oslo kunstnerpris , St.Hallvard -medaljen og er ridder av den italienske fortjenesteorden.

Kl. 12.00 - 13.00

Pause
Servering av lunsj i foajé

Kl. 13.00 - 13.25

Lansering av jubileumsbok: Presentasjon av bokprosjektet
ved Jørgen Johan Tandberg
Doktorgradsstipendiat og førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur.

BiografiDoktorgradsstipendiat og førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur. Driver egen praksis i Oslo, og underviser masterkurset "Urban Design: Bærekraftig stedsutvikling gjennom arkitekturprosjekt", et samarbeid mellom Institutt for urbanisme og Institutt for arkitektur.

Kl. 13.25 - 13.50

Utvikling av landskapsarkitekturprogrammet ved AHO
av Marianne Skjulhaug
Dekan Fakultet Arkitektur og Design, NTNU. Tidligere leder for Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo.

BiografiTITTEL
Dekan Fakultet Arkitektur og Design, NTNU
Tidligere leder Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo, AHO.
Førsteamanuensis
Sivilarkitekt MNAL/Byplanlegger
Visepresident Europan Norge

PROFIL 
Marianne Skjulhaug (født 18. desember 1964) er utdannet sivilarkitekt fra NTH (nå NTNU) i 1990. Hun har en sammensatt erfaringsbakgrunn fra byutvikling, både offentlig og privat praksis, ledelse i kunnskapsbedrifter og institusjoner samt akademisk arbeid, både undervisning og forskning. Hun har god oversikt over hva som skjer i byutvikling nasjonalt og internasjonalt og bidrar i den offentlige debatten. Hun har bred styreerfaring, i tillegg har hun deltatt i en rekke juryer og vært rådgiver i byutviklingsprosjekter. Hun har bidratt politisk til etableringen av Byluftslisten i Bergen.

Hun har i det seineste bidratt som rådgiver i parallelloppdrag for blant annet utviklingen av Marienlyst/NRK sine eiendommer for Transborder Studio, i parallelloppdrag om Obos sine forsøksboliger med Skajaa arkitekter og nå medlem av «advisory board» i arbeidet med å evaluere Vollebekk Fabrikker ledet av Urgent Agency. Vollebekk Frabrikker er `et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon. Ved å tilby både produksjonslokaler og kontorer til en rimelig leie gjør Vollebekk Fabrikker det mulig for beboere, virksomheter og entreprenører å utvikle, teste og demonstrere sine løsninger´. Oppdraget er en kritisk gjennomgang av prosjektet med siktemål og enkelt kunne overføre erfaringene til andre tilsvarende prosjekter.

Akademisk arbeid
Siden 2007 har hun vært ansatt først som rektor ved Bergens arkitekthøgskole og fra 2012 instituttleder ved AHO. Hun er i gang med sitt doktorgradsarbeid innenfor urbanisme, der overordnet tema er dynamikken mellom det kompakte byidealet og byens omland; det periurbane. Hennes faglige fokus er hvordan idealet om den kompakte byen og byens omland, det peri-urbane forstås og utvikles i et bærekraftperspektiv.

Hun har undervist, gitt forelesninger, vært sensor og publisert vitenskapelige artikler, essays, bokkapitler både nasjonalt og internasjonalt. Undervisningen har tematisk orientert seg mot byøkologi, transformasjon og stedsutvikling. Hun har ledet oppbyggingen av det nye femårige studiet i landskapsarkitektur ved AHO og Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Hun har vært gjesteforsker ved MiT, og ble tatt ut til å bidra i hovedutstillingen til Oslo Arkitektur Triennale 2019 med prosjektet Nye Hjem i Norge.

Tidligere praksis
Fra 1990 til 1996 har hun arbeidet i flere kommuner; Sortland, Os, Bergen med ansvar for bl. a. sentrumsutvikling. Hun har vært prosjektleder for Skulpturlandskap Nordland i Nordland Fylkeskommune.

Fra 1996 til 2007 var hun ansatt i Asplan Viak og Norconsult i Bergen med prosjektleder- og lederansvar. Som konsulent har hun arbeidet bredt med by- og knutepunktsutvikling, eks. fra Bergen; Lagunen, Sartor, Åsane, kommuneplanens arealdel og infrastrukturprosjekt som Bybanen i Bergen.

Programkomite og juryarbeid
Hun har siden 2014 sittet i programkomite for Oslo Urban Arena og deltatt i en rekke juryer for byutviklingsprosjekter og ærespriser. Seineste eksempler er leder for juryen for Aspelin Rammprisen samt at hun var juryleder for idekonkurransen om Hovinbyen, med i jury Europan Nederland og jury til NorskForm/Doga – priser.

Styrearbeid
For tiden styremedlem i Stiftelsen Asplan og stiftelsen Ormsundveien økogrend, visepresident i Europan Norge, samt, (går ut 25. september) Tidligere verv: styremedlem i Norske arkitekters landsforbund, Nettverket av private høgskoler, Strategisk råd for arkitektskolen ved KTH, Stockholm, Bergens arkitektforening, Asplan Viak Isis.

Kl. 13.50 - 14.10

Pause

Kl. 14.10 - 14.35

«BYGG-2»
av Aina Dahle
Byggende arkitekt og tidligere professor og leder for Fagområdet BYGG-2 ved AHO, fra 1996.

BiografiAina Dahle, alias Einar Dahle (f. 1946) er professor emerita ved AHO, utdannet diplomarkitekt ved Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich 1971. Med praksis fra Geir Grung, Harald Hille jobbet han som daglig leder av Cappelen, Rodahl & Partners i Dar es Salaam i tre år. Etter hjemkomst fra Afrika egen praksis og jobbet som timelærer på Bygg 1, sensor på Bygg 2, fra 1989 førsteamanuensis og fra 1993 professor i moderne arkitekturhistorie og teori på AHO. I 1995 utnevnt til professor i Architektonisches Entwerfen mit Sakralbau på TU-München, takket nei, samtidig ja til utnevnelsen som professor på Bygg 2, AHO samme år. Diplomsensor på NTH, gjestekritiker på ETH-Zürich, gjesteprofessor på Rheinisch-Westfälische Techische Hochschule i Aachen. Masterkurs for msaMünster School of Architecture, Westfalen. I 30 år fast arkitekturspalte i Mur, senere mur+betong.

Dahle har vært formann i Oslo Arkitektforening og sitter nå i styret for samme. Og har vært medlem av styret i NAL Arkitektakademi, har sittet i en rekke juryer for arkitektkonkurranser i inn- og utland, er selv premiert i en rekke arkitektkonkurranser. Arbeidene er presentert i en rekke tidsskrifter og bøker i inn og utland og han/hun har holdt en rekke gjesteforelesninger på norske, tysk og engelsk. Dahle var den første vinner av betongelementprisen (1987), har vunnet Betongtavlen to ganger (2002 og 2019), fått Murverksprisen (2007), OAFs-jubileumspris stiftet av Narud-Stokke-Wiig (2008), Byggherreprisen (2005), mottatt Sundts premie for i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning i Oslo (2006). Hun har vært finalist i tre på-hverandre-følgende år for Betongtavlen (2019, 2020, 2021) og finalist i Oslo bys arkitekturpris 2021. 

Kl. 14.35 - 15.00

Utvikling av designprogrammet ved AHO
av Hilde Angelfoss
Student ved første Design-kull ved AHO, tidligere lærer for Designprogrammet, samt tidligere styremedlem og styreleder ved AHO.

BiografiUtdannet i det første kull i Norge med industridesignere, uteksaminert 1987

Startet designkarrieren som industridesigner som ansatt i Industridesign Brenneriet under Bjørn A Larsen.

Etablerte og drev designkontoret Øxseth & Angelfoss AS sammen med prof emeritus Geir Øxseth 1990-2001.

I perioden 2001 -2017 ansatt i Stokke AS som leder for design og innovasjon. Er i dag ansatt i Ekornes konsernet med ansvar for merkevarebygging og konseptutvikling.

Har i flere perioder vært tilknyttet AHO som foreleser og veileder innen industridesign og var i perioden 2009-2017 medlem og formann i AHO styret

Kl. 15.00 - 15.20

Pause
med kort oppsummering

Kl. 15.20 - 16.00

Poetisk vandring gjennom AHO-gården
med diktopplesning og markering av landskap som en ny utdannelse ved AHO
Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur, Fellesgraden AHO/UiT Tromsø


Hvis du befinner deg utenfor Oslo denne dagen, men likevel kunne tenke deg å se forelesningene, kan de strømmes live her.
Program:

Dato: 12 november, 2021
Tid: 10:00

Sted: Sverre Fehn (A2), AHO
Adresse: Maridalsveien 29