Avlyst - Ekskursjonsuke

Epost sendt til alle studenter 25.09.20:

Hei, 
 
Smittenivået i Oslo og Viken er svært høyt og Oslo kommune har innført restriksjoner og anbefalinger i forhold til arrangement og reiser. AHOs beredskapsgruppe har som et ledd i vår smittehåndtering, tatt en beslutning om at ekskursjoner og studieturer må avlyses de neste tre ukene. 

Følg med på informasjon fra læreren din om endringer i undervisningen for ekskursjonsuke i uke 41. 
 
I uke 42 vil denne saken bli tatt opp i beredskapsgruppen igjen. 
 
Mvh, 
Beredskapsgruppen

 

Email sent to all students 09.25.20: 

Hi, 
The infection rate in Oslo and Viken is now very high, and Oslo Kommune has made restrictions and recommendations regarding traveling and events. As part of our infection control, AHOs emergency response team has made a decision that there will be no field trips for the next three weeks. 

Pay attention to messages from your teacher about changes in the program for the excursion week in week 41. 

In week 42 the emergency response team will discuss this case further. 

Best regards, 
AHOs emergency response team. 
 
Program:

Dato: 5 oktober, 2020 - 9 oktober, 2020
Tid: 08:00 - 15:00