fbpx Boklansering: Sted, fellesskap og framtid | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Boklansering: Sted, fellesskap og framtid


Universitetsforlaget inviterer til lansering av boken «Sted, fellesskap og framtid – Erik Loranges idealer og dagens samfunnsplanlegging» i korridoren foran galleriet. Det blir innlegg av redaktører og forfattere, lett servering og drikke i glassene.


Erik Lorange (1919-2019) er en ruvende skikkelse i norsk planhistorie. Som arkitekt og planlegger var han helt sentral i gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen.

I denne boken tar forfatterne opp viktige utfordringer knyttet til omstilling og bærekraft i dagens by- og regionplanlegging. Samtidig hedrer og hyller de Erik Lorange ved å legge hans ideer og forbilder til grunn for de ulike artiklene. Boken er sammenfattet av redaktører Morten Clemetsen og Sigmund Asmervik. Mer om boken.

Det blir mulig å kjøpe boken for 399,- under lanseringen.
 

Program

Innledning: Om Lorange og hans relasjon til AHO
ved bokredaktører Morten Clemetsen og Sigmund Asmervik

Innlegg
ved kapittelforfatter Elin Børrud – professor, arkitekt og tidligere student og ansatt ved AHO

Innlegg
ved kapittelforfatter Christian Montarou – førsteemanuensis, kunstner og tegnelærer for landskapsarkitektstudentene ved NMBU
 
Program:

Dato: 15 november, 2022
Tid: 12:00 - 14:00

Sted: Foran galleriet
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo