Debatt om Regjeringskvartalet og Y-blokka

NAL student inviterer til debatt om Regjeringskvartalet og Y-blokka!

Vi ønsker å heve engasjementet og bidra til mer diskusjon om aktuelle saker, blant både studenter og lærere. Regjeringskvartalet er en høyst aktuell sak! 

Regjeringen har vedtatt å rive Y-blokka, men debatten pågår fortsatt, og motstanden er stor. 
Det har vært en komplisert sak, med mange involverte aktører. Vi inviterer til en debatt som vil forsøke å vise bredden og komplekisteten i saken. 

Moderator: 
Alexander Tunby Rosseland (masterstudent AHO, Podkast-vert i "Byggekunst")

Debattanter: 
Ola Fjeldheim (Generalsekretær Fortidsminneforeningen)
Erik Fenstad Langdalen (Professor AHO)
Kai Reaver (Rådgiver NAL, doktorgradskandidat AHO)
Knut Hovland (Nordic)
Janne Wilberg (Byantikvaren)
(Oslo Arkitektforening TBA)
(Statsbygg TBA)
Program:

Dato: 22 oktober, 2019
Tid: 17:00

Sted: AHO Kantinen
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo