Diplomseremoni

Utdeling av vitnemål og diplom til vårens masterstudenter i urbanisme, arkitektur, landskapsarkitektur og design.
Med taler, musikk og servering

Familier er velkomne.

PROGRAM:

Welcome by Master of Ceremony
Rachel Troye

Music:
Bojan Marjanovic - piano

Remarks from Rector:
Ole Gustavsen

Handing out diplomas:
Experiencebased Master of Urbanism
Master of Landscape Architecture
Master of Design
Master of Architecture


Remarks from teacher:
Luis Callejas

Remarks from student:
Vilde Rebecca Aasen
Karen Byskov


Music:
Bojan Marjanovic - piano


Refreshments:
Tapas/fingerfoods in the Kantina
Program:

Dato: 14 juni, 2019
Tid: 14:00 - 15:00

Sted: AHO - A2 - Sverre Fehn Auditorium
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo