fbpx Disputas: Anne-Kristine Kronborg | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Disputas: Anne-Kristine Kronborg

Anne-Kristine Kronborg forsvarer sin doktoravhandling "Å reise noe nytt og bedre… Om arkitektur og politikk 1935–1940 " for PhD-graden ved AHO fredag den 24 juni kl 10.00. Disputasen vil foregå på norsk.

Disputas og prøveforelesning kan følges på nett her.

Prøveforelesning: kl 10:00
Tittel for prøveforelesning: “Modernismens boligarkitektur i Europa 1929–1940, sett i lys av politiske forhold, nettverk og betydningen av internasjonale organisasjoner.”
 
Disputas: kl 12:00

Les avhandlingen digitalt her
 
Sammendrag
I 1935 dannet Arbeiderpartiet regjering. Det regnes som innledningen til en ny epoke i norsk historie. Kort tid etter sluttet de unge arkitektene i Sosialistiske Arkitekters Forening seg til arbeiderbevegelsen. Avhandlingen følger denne arkitektgruppen inn på det politiske feltet, og viser hvordan den nye politiske situasjonen representerte et nytt handlingsrom for arkitektene. Innenfor konteksten av det politiske paradigmeskiftet inntok de sosialistiske arkitektene rollen som samfunnsplanleggere og eksperter på omgivelsesproduksjon, og bidro til å utvikle forståelsen av arkitektur som verktøy for samfunnsforming. Årene 1935–1940 kan kalles opptakten til velferdsstaten. Avhandlingen belyser hvordan de sosialistiske arkitektene i denne perioden lanserte faglige løsninger på politiske spørsmål, og på den måten bidro til å utvide forståelse for hva arkitektur kan være og gjøre. Med utgangspunkt i et omfattende tekstmateriale trekkes det opp et bilde av arkitektur og politikk i en brytningstid, og avhandlingen kan leses som en undersøkelse av hvordan arkitektur blir til som en del av et unikt historisk forløp.
 
 
anne-kristine_kronborg87.jpgOm kandidaten  
Anne-Kristine Kronborg (født i 1973) er kunsthistoriker med har hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun har studert i Oslo, Freiburg og Berlin, og har også historie, sosiologi og tysk i fagkretsen. Anne-Kristine Kronborg er særlig opptatt av by- og bolighistorie og boligpolitikkens historie. Hun har skrevet bøker om OBOS og Plan- og bygningsetaten, og et stort antall artikler om boligarkitektur og boligpolitikk. Anne-Kristine Kronborg er en aktiv formidler, og holder foredrag, forelesninger og byvandringer og lager podcast. Hun jobber som boligsamvirkets «hushistoriker» i OBOS.


Veileder: Jonny Aspen
 
Komité
Førsteopponent: Professor Dr. Espen Johnsen
Andreopponent: Dr. Katrine Lotz
Koordinator: Instituttleder Nina Berre
Program:

Dato: 24 juni, 2022
Tid: 10:00

Sted: AHO
Adresse: Maridalsveien 29

Åpent arrangement