fbpx Disputas: Inger-Marie Hølmebakk | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Disputas: Inger-Marie Hølmebakk

Inger-Marie Hølmebakk forsvarer sin doktoravhandling ”Fra uro til utvikling. Universell utforming som linse for studiet av arkitektpraksis som læringsarena” ved AHO fredag 2. mars 2018.

Prøveforelesning 10.00 Arkitektkontoret som læringsarena i en byggenæring under endring

Pause 

Disputas 12.00
 
 
Sammendrag
Hvordan påvirker strengere krav til universell utforming arkitektenes måter å arbeide på, og hva er deres hovedutfordringer i møte med kravene? Universell utforming er Norske myndigheters strategi for å påvirke blant annet arkitekter til endret praksis. Målet er å sikre likeverd ved at fysiske omgivelser utformes slik at alle inkluderes og kan delta.
 
Intervjuer med to arkitekter og deltagende observasjon på to arkitektkontorer i perioden 2007–2010, synliggjorde at de fleste arkitekter anser universell utforming som viktig og riktig. Samtidig syntes flere å oppleve begrepet som vagt og tematikken som sårbar. Til tross for at det i stor utstrekning ble prosjektert i henhold til krav om universell utforming utløste begrepet en form for uro.
 
Refleksjon i handling, praksisfelleskap, og arkitektur forstått som resultat av sosiale prosesser er teoretiske perspektiver som bidrar til å forstå mekanismene for hvordan arkitektpraksisen fungerer som læringsarena i møte med ytre krav og forordninger.
 
Hvordan forstår arkitekter universell utforming «in situ»? Å få innblikk i arkitektenes verden gir forståelse for hvordan de utvikler praktisk kunnskap, og åpner for alternative tolkninger av begrepet universell utforming. 

Veiledere
Førsteamanuensis Thomas McQuillan, AHO, arkitekt Camilla Ryhl, Statens byggeforskningsinstitut, København, professor Inger Anne Kvalbein, Høgskolen I Oslo og Akershus
 
Bedømmelseskomité
Professor Fredrik Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Førsteopponent.
Seniorrådgiver, ph.d. Anita Moum, arkitektkontoret Tegn_3. Andreopponent.
Førsteamanuensis Even Smith Wergeland, Institutt for form, teori og historie, AHO. Tredje medlem og koordinator.
 
0
Program:

Dato: 2 mars, 2018
Tid: 10:00 - 16:00

Sted: AHO, Auditorium Sverre Fehn
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo

Kontakt: Rådgiver Reidun Høydal