fbpx Disputas: Mathilde Simonsen Dahl | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Musikkpaviljongen “Paddehatten.” Foto: Hans Rener Bruun, ca. 1890. Oslo Museum. 

Disputas: Mathilde Simonsen Dahl

Mathilde Simonsen Dahl forsvarer sin doktoravhandling «Bislettbekken og byens fysiognomi. Kristianiaprovisorier omkring 1900» for PhD-graden ved AHO fredag den 11. september kl 12.00. Disputasen vil foregå på norsk.

Prøveforelesning: kl 10:00
Tittel for prøveforelesning "Særlige forutsetninger – historiske, politiske, sosiale og andre – for å bygge Kristiania som nordisk 1800-tallshovedstad."

Disputas: kl 12:00 
Doktorgradsavhandlingen til Mathilde Simonsen Dahl er tilgjengelig digitalt.
 
Registrer deg som deltager på disputas
Disputasen vil foregå som et zoom webinar. For å kunne delta som publikum må du registrere deg på forhånd. Etter du er registrert vil du motta en URL lenke. Denne vil bli aktiv 10-15 minutter før disputasen starter.

Registrer deg her

Sammendrag

Kristianias rurale omland vest for renessansebyens grenser på Akershushøyden var sumpvåte marker gjennomskåret av en bekk inntil de siste tiårene av 1800-tallet. Da ble forhenværende piletrelunder og løkker vevet inn i monumentale kvartaler omkring promenaden Karl Johans gate. Studier av realiserte og avslåtte planer for den nye sivilstatens institusjonsbygg danner en kjerne i norsk arkitekturhistorie. I mindre grad er paviljonger, utstillingsbygninger, portaler og forlystelsessteder oppført på bekkebreddene sett i sammenheng med byens omdannelser. Denne avhandlingen foreslår at disse kortlevde bygningenes plassering, arkitektur og funksjoner ble sett og forstått med det historiske landskapet som bakgrunn, samtidig som de beveget vandrere i byen emosjonelt og fysisk, og manet til endring. Bekken er avhandlingens strukturerende element. Fra Tullinløkka over Studenterlunden til Tivoli undersøkes paviljonger, portaler og utstillingsbygg som stilte arkitektur til skue. Den temporære arkitekturen satte avtrykk i minnet, i byens planer og i pressen, og manifesterte den uferdige og fragmenterte byen og byrommene som flyktige fragmenter i teatralske helhetsopplevelser. Disse arkitektoniske scenografiene studeres på bakgrunn av samtidens interesse for arkitekturens flyktighet og foranderlighet og setter dem i sammenheng med gryende tenkning om arkitektur som rom erfart av kropper i bevegelse som ekstrem virkelighet. 

Avhandlingen er arkivbasert. Bislettbekken og byens fysiognomi presenterer en mengde nye upubliserte kilder og et rikt billedmateriale, med vekt på fotografi og xylografi fra den illustrerte pressen. Avhandlingen foreslår at århundreskiftets provisorier og deres umiddelbare resepsjonshistorie kan bidra til en ny forståelse av byen som møtepunkt mellom kultur og arkitektur, og måtene dette gjenspeiler interessen for arkitektur som romkunst.

mathilde_simonsen_dahl_nettside.jpgOm kandidaten 
Mathilde Simonsen Dahl er utdannet arkitekt fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (2012). Hennes diplomoppgave var en arkivstudie av Oslo Arkitektforenings jubileumsutstilling i 1956. Avhandlingen er skrevet i tilknytning til forskningsprosjektene Place and Displacement og The Printed and the Built ved The Oslo Centre for Critical Architectural Studies (OCCAS), AHO.


 

Veiledere

Mari Lending (FTH, AHO)
Wallis Miller (University of Kentucky)


Bedømmelseskomité

•    Førsteopponent Henriette Steiner
•    Andreopponent Narve Fulsås
•    Tredje medlem og koordinator Jonny Aspen
Program:

Dato: 11 september, 2020
Tid: 10:00

Sted: Zoom

Kontakt: disputas@aho.no