Forelesning: Cecilia Puga

I samarbeid med Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo inviterer vi til forelesning med Cecilia Puga (hos Oslo Arkitektforening).

Cecilia Pugas realiserte arbeider består av eneboliger, boligprosjekter og mindre, offentlige bygninger i hennes hjemland, Chile. Prosjektene baserer seg ofte på bruken av tradisjonelle konstruksjonssystemer, som hvelv, re-appropriert i et kreativt kunstnerisk virke der nye romlige opplevelser får springe ut av det tradisjonelle og velkjente.

Bygningene har ofte et karakteristisk og poetisk forhold til det Chilenske landskapet, og åpne, fleksible interiører, der himmelretning samt forholdet til omgivelsene får endre arkitekturens karakter gjennom dagen og året. De konstruktive elementene gir rommene særpreg, slik at rom som er generelle i bruk allikevel oppleves begivenhets- og meningsfulle. Flere av hennes prosjekter benytter seg av massivkonstruksjoner, der ytterveggene er konstruktive og uten sjikt, og gulvene har ett, gjennomgående materiale på tvers av rominndelingen. Slik får bygningene noe av den kontinuiteten og primale enkelheten som gjerne kjennetegner pre-moderne arkitektur.

Velkommen!

Facebook-event
Program:

Dato: 14 november, 2019
Tid: 19:00 - 21:00

Sted: Oslo Arkitektforening
Adresse: Josefines gate 34, 0351 Oslo

Kontakt: Oslo Arkitektforening