Språk

Frist diplominnlevering vår 2020 - Digitalt

På grunn av tilpasningen til koronavirus-situasjonen er innlevering av diplomoppgaven våren 2020 utsatt med 14 dager, fra 15. til 29. mai. 

Hva kreves det normalt av innlevering av diplomprosjekt?  Kravene er justert noe, se Diplomoppgave våren 2020 og brev fra instituttledere for detaljer. 

For andre forhold ved AHO som er påvirket av viruset se:

Program:

Dato: 29 mai, 2020
Tid: 15:00