fbpx Frist for innlevering av materiale til AHO WORKS STUDIO, høst 2022 | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Frist for innlevering av materiale til AHO WORKS STUDIO, høst 2022

Frist for innlevering av bilder og tekst til plakat til AHO WORKS STUDIO EXHIBITION, høst 2022.
Program:

Dato: 25 november, 2022
Tid: 08:00