Språk

Gjesteforelesning: Peter Buchanan

Velkommen til åpen forelesning ved arkitekt, kritiker og kurator Peter Buchanan, etterfulgt av en samtale med kuratorene for Oslo arkitekturtriennale 2019.

Peter Buchanan mener at vi har gått oss bort, både i samfunnet og innen arkitekturen. Streben etter bærekraft er bare ett av flere symptomer på en større systemsvikt. Men, skriver han, vi er lamslåtte fordi vi ikke vet hva vi bør gjøre og hvordan vi skal velge blant alle løsningene som foreslås. Dessuten er disse forslagene, selv om de hver for seg kan bidra positivt, for små og ukoordinerte til å skape de store endringene som kreves.

I Buchanans foredrag vil han blant annet forsøke å forstå ideene som har ført oss inn i denne situasjonen og hvordan de har påvirket arkitektur og byplanlegging. Han vil også peke på hvordan vi kan tenke og formgi annerledes for å utvikle en mer relevant arkitektur for morgendagen.

Peter Buchanan er arkitekt, kritiker og kurator. Han har utgitt flere hundre essays og artikler i tidsskrifter i en rekke land, og forelest og undervist ved et like stort antall institusjoner og universiteter. Særlig er han viden kjent for den kritiske essayserien “The Big Rethink“ i tidsskriftet The Architectural Review, hvor han etterlyser bevissthet blant arkitekter og byplanleggere rundt utfordringene som den globale finans- og klimakrisen skaper.

Arrangement finner sted på Arkitektenes Hus og er et samarbeid mellom OAT, OAF og AHO - Institutt for arkitektur.
Merk. Foregår på engelsk.
0
Program:

Dato: 18 oktober, 2018
Tid: 18:00 - 21:00

Sted: Arkitektenes Hus
Adresse: Josefines Gate 34, 0351 Oslo

Kontakt: Eva Amine Wold Engeset