Innlevering av opptaksprøve del 1

Innleveringsfrist er kl. 13:00 den 23. april 2020.
Program:

Dato: 23 april, 2020
Tid: 13:00