Kursstart diplom

Oppstartsmøte for arkitektur kl 12:00. 
Oppstartsmøte for design kl 12:00. 
Oppstartsmøte for landskapsarkitektur kl 13:00. 

Sted får dere tilsendt på AHO-mail. 
Program:

Dato: 12 august, 2020
Tid: 12:00

Sted: AHO
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo