Panelsamtale – Byutvkling gjennom gjenbruk

Gjenbruk av eksisterende bygninger har blitt en viktig del av samtidens grønne byutvikling. Samfunnet trenger å optimalisere de ressursene som allerede finnes for å bli mer bærekraftig. Hva skal til for å sikre vern gjennom bruk og hvordan kan ulike aktører bidra til å skape bedre samarbeid og raskere prosesser? Hvordan kan vi unngå at brukbare bygninger blir stående tomme over lengre tid?

Moderator: Even Smith Wergeland, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Paneldeltagere:
Maria Sundby, kunstner
Wenche Andreassen, assosiert partner, Rebuilding arkitekter
Janne Wilberg, byantikvar
Bjørnar Johnsen, utviklingsdirektør, Oslo House eiendomsutvikling

I forkant av panelsamtalen vises Maria Sundby og Tone Leksbø Walgermos dokumentarfilm Siste mote (2009). Filmen er basert på intervjuer med Ulf Thorleif Hallén som drev damekonfeksjonsforretningen Halléns i Thorvald Meyersgate 59 på Olaf Ryes plass. Hallén-gårdens eksteriør og interiør er fredet av riksantikvaren.

Mer info på facebook-arrangementet
Program:

Dato: 3 februar, 2020
Tid: 17:00

Sted: Atelier Nord
Adresse: Olaf Ryes plass, 0552 Oslo, Norway