fbpx Seminar om videreutdanning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Seminar om videreutdanning

Velkommen til ettermiddagsseminar om videreutdanningene på AHO. Vi presenterer fag og studieinnhold, diskuterer framtidens kunnskapsbehov og forteller om hvordan det fungerer å studere ved siden av jobb. Her kan interesserte stille spørsmål til lærere, studenter og studieadministrasjon, både i plenum og direkte.

Deler av seminaret tas opp og gjøres tilgjengelig i etterkant.
Seminaret streames for alle som ikke kan møte fysisk. Stream seminar her.
 

Program


Kl. 16.00 – 17.00
Framtidens samfunn og behov for kunnskap
av Erling Dokk Holm  
 
Innledninger til studiene:
Hva er systemorientert design?
Hva er arkitekturvern?
Hva er urbanisme?

Panelsamtale med nåværende og tidligere studenter  
Om motivasjon og hva studentene fikk ut av studiet, og hvordan det fungerte å kombinere arbeid med studier.

Kl. 17.00 – 18.00
Informasjon om søknad, opptak, pris og finansiering
Studienes oppbygging og hvordan de tilpasses i kombinasjon med jobb

Studienes innhold og og studieplan:
Urbanisme
Arkitekturvern
Systemorientert design
 
Spørsmål og svar
Still spørsmål til lærere, studenter og studieadministrasjon

Mingling
Alle som er fysisk til stede kan benytte sjansen til å slå av en prat med lærere, studenter, studieadministrasjon og potensielle fremtidige medstudenter.

Vi serverer kaffe, te og kaffemat.  
 

Studienes lærere og programansvarlige er med:

Even Smith Wergeland og Kolbjørn Nesje Nybø | Videreutdanningsmaster i arkitekturvern
Andreas Wettre og Birger Sevaldson | Videreutdanningsmaster i systemorientert design
Lisbet Harboe, Peter Hemmersam, Erling Dokk Holm | Videreutdanningsmaster i urbanisme
Program:

Dato: 5 september, 2022
Tid: 16:00 - 18:00

Sted: A2 Sverre Fehns auditorium på AHO
Adresse: Maridalsveien 29, 0175 Oslo