Språk

SEMINAR: WHO’S AFRAID OF THE NEO-NEO-CLASSICAL?

Er det mulig å skrive om historien ved å endre arkitekturen? Lever vi i en tid hvor nasjonalpopulisme
og historieløshet endrer våre byrom i en pompøs, kitschaktig og nygammel retning? Lengter vi
innerst inne etter fordums tiders storslåtte monumentalitet? I utstillingen "Who’s Afraid of the Neo-
Neo-Classical?" tar kunstner Espen Gleditsch utgangspunkt i en politisk motivert ansiktsløftning av
den nordmakedonske hovedstaden Skopje, der brutalistiske bygg fra landets kommunistiske historie
blir pakket inn bak nye fasader med ruvende greske søyler. I dette seminaret vil arkitekturprofessor
Mari Lending, journalist og østblokkfarer Kåre Bulie, forfatter og høyrepopulismeekspert Simen
Ekern fra hvert sitt unike ståsted forsøke å forstå begivenhetene i Skopje i en bredere politisk,
ideologisk og historisk sammenheng.
Seminaret vil bestå av presentasjoner på 20 minutter fra hver av deltakerne og en samtale mellom
de tre og Espen Gleditsch. Mer om presentasjonene og deltakerne:

Mari Lending - Materialitet og monumentalitet:
Modernismen fant den klassiske monumentalarkitekturen besværlig og på 1920 og 30-tallet gikk
toneangivende arkitekter langt i å proklamere monumentets død. Den klassiske tradisjonen var
korrumpert av fascismen, og fortonte seg som tom i en ny tid. Behovet for monumenter og
monumentalitet ble imidlertid snart erkjent som et akutt problem. Denne diskusjonen ble delvis ført
gjennom nye konstruksjonsmåter og materialer som stål og armert betong. Brutalismen ble ett svar på lengselen etter en ny monumentalitet. Espen Gleditsch’ Skopje-prosjekt og ideen om det neoneo-
klassiske fører en ny skruddhet og underlige temporaliteter til en århundregammel debatt om
monumentalarkitekturen.
Mari Lending er professor i arkitekturhistorie ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Blant
hennes siste utgivelser er Plaster Monuments. Architecture and the Power of Reproduction
(Princeton University Press, 2017). Monografien undersøker hvordan 1800-tallets lite studerte men
utbredte praksis med å produsere og sirkulere gipsavstøpninger av klassiske arkitekturverk bidro til å
kanonisere disse monumentene ex situ. Men disse reproduksjonene i full skala endret også
originalene; både deres resepsjon og deres fysiske design. I dag er disse reproduksjonene originaler
i sin egen rett.

Simen Ekern - Fake history:
At kunst og arkitektur blir brukt som midler i ideologisk propaganda, er på ingen måte noen ny
innsikt. Kan vi likevel snakke om en ny, nasjonalpopulistisk dreining de siste årene? En dreining der
byrom på besynderlig vis blir endret som et resultat av personlige maktambisjoner og et fleksibelt
forhold til korrupsjon i kombinasjon med et ekstremt politisert historiesyn og en slags
kunsthistorieløshet? Simen Ekern lover å gjøre så godt han kan for å forsvare denne tesen, med
eksempler fra Makedonia, Ungarn, Italia og USA.
Simen Ekern er forfatter, journalist og idéhistoriker. Fra sin hjemby Roma har han i mange år dekket
europeisk politikk og kultur for blant andre Morgenbladet og i 2011 ble han tildelt Brageprisen. I
hans siste bok "Folket, det er meg" (Spartacus, 2017) tar Ekern leseren med på en reise gjennom et
Europa der høyrepopulisme er på stigende front. I arbeidet med boken har Ekern møtt partiledere,
ideologer og velgere for å fortelle om vår tids mest omdiskuterte politiske bevegelser.

Kåre Bulie - Fortidig fremtid:
Etter å ha reist Øst-Europa rundt, blant annet for å studere arkitekturen østblokkstatene bygde, kom
Kåre Bulie for et par år siden litt tilfeldig til Skopje – på gjennomreise med buss. Han hadde på
forhånd bare så vidt fått med seg at et uvanlig byggefenomen var i ferd med å reise seg i byen. Det
han oppdaget der, var imidlertid en nygammel arkitektur som i sin kitschaktige pompøsitet og
eksentrisitet satte alskens stalinbarokk i skyggen. Bulie vil snakke om sitt møte med den
nordmakedonske hovedstaden – og om det seneste tiårets nye, internasjonale interesse for såkalt
kommunistisk arkitektur, som på samme tid får næring og motstand i det postmoderne Skopje, et
bysentrum som knapt ligner noe annet.
Kåre Bulie er journalist og kritiker. Han er kunst- og litteraturanmelder og skriver en ukentlig spalte
om kultur i Klassekampen og bidrar dessuten til Dagens Næringslivs fredagsmagasin D2. Bulie har
en sterk interesse for Øst-Europa, modernistisk arkitektur og såkalt sosialistisk byggeskikk. Han har
selv besøkt Skopje og beskrevet sitt møte med byen i Dagens Næringsliv-artikkelen "Antikk
kommunisme".

Seminaret arrangeres i forbindelse med utstillingen "Who’s Afraid of the Neo-Neo-Classical?" av
Espen Gleditsch, som vises på Podium i perioden 06.06. – 23.06.
Seminaret er produsert med støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Se også: http://podium.enterprises/events
Program:

Dato: 19 juni, 2019
Tid: 17:00 - 19:30

Sted: PODIUM
Adresse: HAUSMANNSGATE 34),

Kontakt: Espen Gleditsch