fbpx Søknadsfrist for å søke videreutdanning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Søknadsfrist for å søke videreutdanning

Fristen for å søke opptak til våre videreutdanningsmastere i arkitekturvern, urbanisme eller systemorientert design, er 1. oktober. 


Videreutdanningsmaster i arkitekturvern
Ved å ta en videreutdanningsmaster i arkitekturvern styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et bredt fagfellesskap. Du vil lære om vernehistorie, nyere verneteori og -praksis, og få et innblikk i utfordringer og løsninger knyttet til bærekraft, transformasjon og gjenbruk av eksisterende bebyggelse.

Videreutdanningsmaster i urbanisme
Ved å ta en videreutdanningsmaster i urbanisme styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid, og blir en del av et unikt fagfellesskap. Du vil lære om byplanhistorie og nyere byteori, og om utfordringer, teorier og løsninger knyttet til urbanisering, byutvikling og bærekraft.

Videreutdanningsmaster i systemorientert design
Ved å ta en videreutdanningsmaster i systemorientert design (SOD) styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse innen fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et unikt tverrfaglig fagfellesskap. Denne erfaringsbaserte masteren gir deg innsikt i å løse komplekse problemer ved å kombinere systemtenkning med designtenkning i en ny designpraksis.
Program:

Dato: 1 oktober, 2022
Tid: 08:00

Kontakt: evu@aho.no