fbpx Søknadsfrist for å søke videreutdanning | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Språk

Søknadsfrist for å søke videreutdanning

Fristen for å søke opptak til våre videreutdanningsmastere i arkitekturvern, urbanisme eller systemorientert design er mandag 3. oktober, før midnatt.

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern
Ved å ta en videreutdanningsmaster i arkitekturvern styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et bredt fagfellesskap. Du vil lære om vernehistorie, nyere verneteori og -praksis, og få et innblikk i utfordringer og løsninger knyttet til bærekraft, transformasjon og gjenbruk av eksisterende bebyggelse. Søk her.

Videreutdanningsmaster i urbanisme
Ved å ta en videreutdanningsmaster i urbanisme styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid, og blir en del av et unikt fagfellesskap. Du vil lære om byplanhistorie og nyere byteori, og om utfordringer, teorier og løsninger knyttet til urbanisering, byutvikling og bærekraft. Søk her.

Executive Master of Systems Oriented Design
By pursuing an Executive Master of Systems Oriented Design (SOD), you will strengthen your professional competence, gain up-to-date expertise within the working field's research development and become part of a unique interdisciplinary community. This experience-based master's provides insight into complex problem solving by combining systems thinking with design thinking, in a new design practice. Apply here.
Program:

Dato: 3 oktober, 2022
Tid: 23:45

Kontakt: evu@aho.no