Studiestart for nye studenter på masternivå (4. år)

Semesteret starter for studenter som har studert bachelor utenfor AHO.

Se de engelske nettsidene for mer info
0
Program:

Dato: 9 august, 2019
Tid: 09:00

Sted: AHO